MK
meol

Групацијата ЛОТРИЧ МЕТРОЛОГИЈА обединува над 80 експерти од областа на метрологијата, вработени луѓе во шест земји и повеќе од 30 вработени од надворешни лица. Покрај матичната компанија ЛОТРИЧ Метрологија, која работи од нејзините почетоци во селската долина, во Словенија работат две компании кои работат во Крањ - ЛОТРИЧ Сертифицирање и во Поднарт - Искра ЛОТРИЧ. Подружниците работат во Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Cеверна Македонија и Австрија, каде што се основани како акредитирани лаборатории.

Главна компанија

LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Direktor: Marko Lotrič

Selca 163
SI–4227 Selca
Slovenija, EU

Registarski broj: 5784786
Danočen broj: SI14379465
TRR: Banka Intesa Sanpaolo: SI56 1010 0003 7667 326
        Nova KBM: SI56 0400 1004 9583 867

T: +386 4 517 07 00
F: +386 4 517 07 07
E: info@lotric.si

Подружници во Словенија

LOTRIČ Certificiranje d. o. o.
Direktor: Mitja Lotrič
Češnjica 48
SI–4228 Železniki
Slovenia, EU

Registarski broj: 6266843000
Danočen broj: SI84673630
TRR: NOVA KBM: SI56 0400 1004 9001 964

T: +386 4 517 07 60
F: +386 4 517 07 61
E: certificiranje@lotric.si
PSM measuring systems Ltd.
Direktor: Maja Lotrič
Pri borštu 2
SI-1210 Ljubljana - Šentvid
Slovenija, EU

Registarski broj: 5448387000
Danočen broj: 81297157
TRR: UniCredit Banka Slovenija: SI56 2900 0005 0724 358
M: +386 (0)51 651 280T/F: +386 (0)1 620 97 83

E: info@psm.si

Mikro Medica d. o. o.
Direktor: Boris Kejžar
Puconci 12
SI-9201 Puconci
Slovenija, EU

Registarski broj: 5305888000
Danočen broj: SI72721006 
TRR: NLB: SI56 0234 4001 0722 567

T: +386 (0) 2 5669 450
F: +386 (0) 2 5669 451

Подружници во странство

LOTRIC Messtechnik GmbH
Direktor: David Querer
Europastraße 8
A–9524 Beljak
Avstrija, EU

T: +43 660 2766006
E: info@lotric.at

TEHNIČAR-SERVAG d. o. o.
Direktor: Anđelko Pavlic
Crnojezerska 18
HR–10000 Zagreb
Hrvatska, EU

T: +385 1 4846 425
F: +385 1 4846 429
E: info@tehnicar-servag.hr

LOTRIČ Control d. o. o.
Direktor: Miroslav Rozić
Sv. Leopolda Mandića br. 9
BA–88000 Mostar
Bosnia i Hercegovina, EU

T: +387 36 327 754
F: +387 36 318 056
E: info@lotric.ba

LOTRIČ Metrologija d.o.o.
Direktor: Saša Jovanović
Kosovska 4
RS–34000 Kragujevac
Srbija, EU

T: +381 34 318 005
F: +381 34 208 235
E: info@lotric.rs
ЛОТРИЧ Метрологија ДООЕЛ
Менаџер: Зоран Јанев
Ул. Маршал Тито бр. 274
MK–1440 Неготино
Cеверна Македонија, EU

Telefon: +389 702 18 270
Email: info@lotric.mk
LOTRIC Metrology GmbH
Direktor: Oliver Gneuss
Kirchplatz 1 (sedišteto)
DE–83362 Surberg
Germanija, EU

Ludwigstr. 22 a (kancelarii)
DE-83278 Traustein
Germanija, EU

T: +49 8 61 90 97 80 23
F: +49 8 61 90 97 80 24
E: info@lotric.eu

Листа на оддели

Поврзана содржина

За нас

Да се запознаете со нас и да прочитате се за нашиот начин на извонредност.
Повеќе

Референци

Нашата компанија е успешно соработува со различни квалитетни компании.
Повеќе

Вработување

Дали сакате да и се придружите нанашата приказна за успех?
Повеќе